ทางเข้าคาสิโน rkone

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • บทนำ
    1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไข แนวทางเหล่านี้แสดงฉันทามติระหว่าง RKONE ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์หรือบริษัทผู้เล่น ลูกค้าหรือผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เกม
  • RKONE
  • ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ของคุณและเมื่อเปิดบัญชี ลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และจะถือว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2. ฝ่ายต่าง ๆ

2.1 ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ( RKONE ) ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก RKONE และข้อความใด ๆ จากข้อกำหนดนี้รวมถึงเรา ของเรา เรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง RKONE โดยที่คุณยอมรับข้อตกลงข้างต้น

3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

3.1 RKONE เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และอัปเดตกฎเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดจากการปรับปรุง จะมีผลตั้งแต่ช่วงเวลาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ RKONE ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน ขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และขั้นตอนการบริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง

3.2 RKONE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นจากเราโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

3.3 หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงกฎล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดใช้เว็บไซต์หรือปิดบัญชีของตนได้ แต่ถ้าผู้เล่นยังคงใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ แสดงว่าผู้เล่นรับทราบและตกลงที่จะมีผลบังคับตามมาตรานั้น

4. ข้อบังคับทางกฎหมาย

4.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ เพราะมีบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟต์แวร์เกมตั้งอยู่เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายว่า RKONE จึงมีสิทธิขอตรวจสอบเอกสารเพื่อให้อายุของผู้เล่นสามารถยืนยันได้ตลอดเวลาและหากพบผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุสามารถระงับบัญชีของตนหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ได้

4.2 ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจผิดกฎหมาย ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า RKONE ล้มเหลวในการให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการเว็บไซต์แก่ลูกค้า ผู้เล่นใช้บริการจากเว็บไซต์และดุลยพินิจของตนเอง และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเองและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเอง การใช้บริการของเว็บไซต์ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายปัจจุบันในเขตอำนาจศาลของตนหรือไม่?

4.3 RKONE ไม่ได้มีเจตนาให้บริการลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย สิ่งนี้มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ ลูกค้ายืนยัน รับประกัน และตกลงที่จะใช้บริการของไซต์หรือเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

5. การเปิดบัญชี

5.1 เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีก่อน เพื่อรับรหัสผ่านและเข้าถึงได้ในภายหลัง

5.2 ชื่อที่ลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า บริษัทมีสิทธิขอเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้าได้ตลอดเวลา เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้ เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราวหรือระงับบัญชีของคุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎ

5.3 ลูกค้ายืนยันว่า เมื่อลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้า การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ให้ครบถ้วนและเชื่อถือได้อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัด ธุรกรรมที่ไม่ได้รับการประมวลผลหรือบิดในบัญชีลูกค้าของคุณ

5.4 หากลูกค้ามีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อเราได้ทาง Linesupport ได้ตลอด 24 ชม.

5.5 ลูกค้าหนึ่งรายสามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ของเราได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากเปิดบัญชีเดียวกัน เมื่อตรวจพบแล้ว บัญชีจะถือเป็นโมฆะ และปิดบัญชีทันที